VyšetŘení zraku

Doba, která je nutná k vyšetření, se liší podle úkonů, které je potřeba v optometrické vyšetřovně realizovat. Nekomplikované vyšetření zraku pro zjištění dioptrií do brýlí zabere včetně zjišťování požadavků a potřeb, anamnézy a doporučení přibližně 40 minut.

Komplikované vyšetření zraku, včetně analýzy binokulárního vidění (spolupráce očního páru) na dálku i do blízka, může trvat i jednu hodinu.

Postup vyšetření zraku

historie vaší korekce, zrakové a jiné systémové obtíže, zrakové požadavky a potřeby

hodnocení stavu předního segmentu oka binokulárním mikroskopem

přístrojové zjištění dioptrických hodnot a dalších parametrů oka

kontrola hybnosti očí, screening spolupráce očí atd.

zjištění základních dioptrických hodnot

zjištění cylindrických hodnot

kontrola rovnováhy dioptrických hodnot pravého a levého oka do dálky

vyšetření spolupráce očí, stanovení prizmatické korekce

vyšetření zraku na čtení a střední vzdálenost, předpis na blízko

úprava korekce na řízení automobilu, do kanceláře apod.

návrh vhodných brýlí na dálku, do blízka, eventuálně na všechny vzdálenosti

1. Anamnestický rozhovor

historie vaší korekce, zrakové a jiné systémové obtíže, zrakové požadavky a potřeby

2. Vyšetření na štěrbinové lampě

hodnocení stavu předního segmentu oka binokulárním mikroskopem

3. Objektivní měření na autorefraktokeratometru

přístrojové zjištění dioptrických hodnot a dalších parametrů oka

4. Hodnocení základních zrakových funkcí

kontrola hybnosti očí, screening spolupráce očí atd.

5. Subjektivní sférické vyšetření zraku

zjištění základních dioptrických hodnot

6. Subjektivní vyšetření astigmatismu

zjištění cylindrických hodnot

7. Akomodační vyvážení

kontrola rovnováhy dioptrických hodnot pravého a levého oka do dálky

8. Binokulární vyšetření zraku

vyšetření spolupráce očí, stanovení prizmatické korekce

9. Kontrola do blízka, stanovení adice

vyšetření zraku na čtení a střední vzdálenost, předpis na blízko

10. Kontrola na reálnou korekční vzdálenost

úprava korekce na řízení automobilu, do kanceláře apod.

11. Doporučení korekčního řešení

návrh vhodných brýlí na dálku, do blízka, eventuálně na všechny vzdálenosti

Ostatní služby