Zrakový trénink

Některé zrakové poruchy lze řešit konzervativně pomocí zrakového tréninku. Jedná se o poruchy akomodace (adaptace zraku na blízko u mladých lidí) a některé binokulární poruchy (spolupráce očí). Zrakový trénink zabere při první návštěvě přibližně hodinu času.

Četnost následných kontrol a další konzultace závisí na míře obtíží, které je třeba zrakovým tréninkem odstranit. Zrakový tréninkem nelze odstranit refrakční vady ani obtíže se čtením podmíněné věkem.

Postup zrakového tréninku

1.

Vyšetření zraku více

2.

Konzultace, návrh, detailní vyšetření binokulárních funkcí do dálky i do blízka, analýza binokulárního vidění

3.

Návrh a realizace cvičení, zadání zrakových cvičení domů

4.

Kontrola výsledků zrakového tréninku, případně úprava ZT (jednou za 2 týdny až 4 týdny, zpravidla po dobu 6 měsíců)

5.

Pravidelné kontroly jednou ročně

6.

Kontrolní vyšetření s nasazenými kontaktními čočkami

Ostatní služby