Aplikace měkkých kontaktních čoček

Aplikaci kontaktních čoček provádí optometrista. Pro aplikaci kontaktních čoček včetně nácviku zpravidla postačí jedna hodina. Obvykle je potřeba ještě jedno kontrolní vyšetření s nasazenými kontaktními čočkami.

Postup výběru a aplikace kontaktních čoček

1.

Vyšetření zraku více

2.

Výběr kontaktní čočky s ohledem na zrakové potřeby a požadavky klienta a parametry oka (zakřivení rohovky)

3.

Nácvik manipulace s kontaktní čočkou (aplikace a vyjmutí)

4.

Hodnocení kontaktní čočky na oku, kontrola zrakové ostrosti

5.

Vysvětlení nutnosti péče o kontaktní čočky a dodržování hygienických doporučení

6.

Kontrolní vyšetření s nasazenými kontaktními čočkami

Našimi dodavateli kontaktních čoček jsou společnosti:

Ostatní služby