Aplikace měkkých kontaktních čoček

Aplikaci kontaktních čoček provádí optometrista. Pro aplikaci kontaktních čoček včetně nácviku zpravidla postačí jedna hodina. Obvykle je potřeba ještě jedno kontrolní vyšetření s nasazenými kontaktními čočkami.

Postup výběru a aplikace kontaktních čoček

1. Vyšetření zraku více

2. Výběr kontaktní čočky s ohledem na zrakové potřeby a požadavky klienta a parametry oka (zakřivení rohovky)

3. Nácvik manipulace s kontaktní čočkou (aplikace a vyjmutí)

4. Hodnocení kontaktní čočky na oku, kontrola zrakové ostrosti

5. Vysvětlení nutnosti péče o kontaktní čočky a dodržování hygienických doporučení

6. Kontrolní vyšetření s nasazenými kontaktními čočkami

Našimi dodavateli kontaktních čoček jsou společnosti:

Ostatní služby