Příznaky zrakových vad

Mezi příznaky, že s vaším zrakem není něco v pořádku, nepatří jen neostré vidění do dálky nebo do blízka. Obvyklou známkou zrakových potíží je i pálení, řezání nebo pocit písku v očích. V tomto případě se příznaky zrakové překrývají s příznaky zdravotními (např. syndrom suchého oka, zánět spojivek nebo rohovky). Častým symptomem je i dvojité vidění (diplopie). Diplopie může být způsobena astigmatismem, který se dá korigovat pomocí cylindrických dioptrií. Příčinou dvojitého vidění se může stát skryté šilhání (heteroforie).

Heteroforie je stav, který nemusí pacienta dlouhou dobu obtěžovat a přítomnost příznaků svědčí o její dekompenzaci. Kromě dvojitého vidění mohou pacienta obtěžovat bolesti hlavy, bolesti očí a tlaky za očima, obtíže při změně pohledové vzdálenosti, absence prostorového vidění, únava, poruchy soustředění a také tzv. rozmazané vidění, kterým se může projevit lehce rozdvojený obraz.

Někdy jsou obtíže vyvolány rozdílnou velikostí a tvarem obrazu pravého a levého oka. Poruchy binokulárního vidění (vidění obou očí společně) se v některých případech projevují pouze zrakovým nepohodlím. Zrakové nepohodlí může způsobovat i neaktuální nebo nepřesná zraková korekce. V případě přítomnosti těchto příznaků se doporučuje důkladné vyšetření zrakových funkcí.