operace katarakty

Laserová léčba šedého zákalu

Klinika JL má nejmodernější oční laser, který pomáhá chirurgovi při odstraňování šedého zákalu. Tento speciální, tzv. femtosekundový, laser při operaci šedého zákalu provádí řezy rohovky, předního obalu čočky - tzv. přední kapsulotomii, která se stává díky této metodě přesnou co do jejího rozměru a centrace. Výsledkem je výborná stabilizace implantované nitrooční čočky v pouzdře původní zkalené čočky. Díky laseru je pozorován i nižší počet druhotných šedých zákalů (tzv. sekundární katarakta). Dále je laser schopen „rozmělnit“ zkalenou čočku, což následně usnadní její odsátí. Dá se říci, že zavedením laseru do operace šedého zákalu je prvním stupněm k robotizaci celého zákroku.

Pokud si zvolíte laserovou operaci katarakty, bude vaše zkalená čočka nejprve ošetřena laserem a následně celá operace dokončena na operačním sále odsátím laserem rozmělněné čočky a vložením čočky umělé. Operace se provádí v lokální anestezii nakapáním znecitlivujících kapek na povrch oka. Oko zůstává do druhého dne zavázané pro větší bezpečnost. Předností metody odstranění šedého zákalu použitím laseru je větší bezpečnost, šetrnost a efektivita zákroku s minimálním počtem komplikací. Dosavadní metoda, která používá k rozmělnění zkalené čočky ultrazvuk, může mít negativní vliv na okolní struktury, zejména rohovku, která se může přechodně zkalit. Vzácně je pak zákal rohovky trvalý s výrazným poklesem vidění. Během ultrazvukového odstranění čočky může dojít i k poškození duhovky, roztržení zadního pouzdra čočky a dalším komplikacím. Laserovou asistencí se operace katarakty stává významně bezpečnějším výkonem, efektivnějším a šetrnějším, což může mít pozitivní vliv na pooperační hojení.

Náklady na tento způsob léčení šedého zákalu však dosud nejsou hrazeny ze žádného zdravotního pojištění.