Vážení pacienti,

od roku 2019 je nově na naší klinice aplikována léčba anti-VEGF preparáty a depotními kortikosteroidy v určených indikacích. Smlouvy pro centrovou léčbu má klinika s následujícími pojišťovnami : VZP (111), VoZP (201), ZPŠ (209), OZP (207) a ZPMV ČR (211).

                           

                      Oční klinika: 296 186 136, 721 724 744                      

      Klinika JL: 296 186 112, 296 186 116,  607 752 701   

Jednotlivá oddělení

V roce 2007 se Klinika JL rozrostla o další odborné ambulance, které navazují službami na oční kliniku. Odborníci s nejvyšším vzděláním zde pracují v oborech neurologie, ORL, stomatologie, interny, endokrinologie, diabetologie, kardiologie, urologie, radiologie a kožního lékařství. Klinika JL provozuje od roku 2009 pracoviště magnetické rezonance.

Oftalmologie se zabývá onemocněními a chirurgií zrakových drah.

Dermatologie neboli kožní lékařství je obor medicíny zabývající se kůží a jejími deriváty

Kardiologie je samostatný lékařský obor, zabývající se diagnostikou a terapií onemocnění srdce a cév.

Stomatologie je dentální věda umístění, organizaci, funkci zubů a jejich podpůrných tkání.

Oční optika nabízí odborné služby, výdej PZT a prodej brýlí.

Sonografie je diagnostická technika založená na registraci ultrazvuku odraženého od tkání.

Urologie je obor zabývající se diagnostikou a terapií chorob vylučovací soustavy a mužských pohlavních orgánů.

Otorhinolaryngologie je  lékařský obor, zabývající se diagnózou a léčbou chorob ušních, nosních a krčních.

 Interní medicína se zabývá  diagnózou a nechirurgickou léčbou onemocnění vnitřních orgánů u dospělých.

Chirurgie páteře se zabývá problematikou onemocnění páteře s možností podrobné diagnostiky.

Neurologie je lékařský obor zabývající se studiem onemocnění a poruch nervové soustavy.

Kdo jsme

Klinika Jana Leštáka je nestátní zdravotnické zařízení se sídlem na Praze 5 provozující řadu ambulantních specializací. Klinika má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Oborem, který má na klinice nejdelší historii, je bezesporu oční oddělení, které bylo založeno MUDr. Janem Leštákem již v roce 1995. Naše klinika v současnosti   vytváří nejvíce odborných publikací a jako jediná klinika v ČR, je oprávněna používat označení FBMI ČVUT.

Partneři

Kde nás najdete

Adresa
Klinika JL, s.r.o.
V Hůrkách 1296/10
158 00 Praha – Stodůlky