naši lékaři

MUDr. Petr Lepší

  • působil jako vedoucí lékař ambulantní části Rehabilitační kliniky Malvazinky v Praze a také jako náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči
  • členem ČLK, České angiologické společnosti, České kardiologické společnosti a Spolku českých lékařů v Praze
V roku 1980 ukončil studia na Lékařské fakultě UK Hradec Králové. V roce 1984 získal 1. atestaci z interny a v r. 1993 i atestaci druhou. V roce 2003 pak získal atestaci z kardiologie.
Po promoci 2 roky pracoval na interní klinice UK v Hradci Králové, 4 roky jako praktický lékař ve Staré Boleslavi. Od r. 1986 do r. 1994 pracoval jako internista na 1. interním odd. ÚVN Praha a od roku 1989 jako ordinář pro angiologii. V letech 1994–1995 byl internistou a angiologem v soukromém zdravotnickém zařízení v Chrudimi. V letech 1995–2003 působil jako kardiolog a angiolog na kardiologickém odd. nemocnice na Homolce. Od roku 2003 pracuje jako vedoucí lékař ambulantní části Rehabilitační kliniky Malvazinky v Praze a od roku 2007 jako náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči. Od 1. 1. 2010 nastoupil jako kardiolog na Kliniku JL. Absolvoval specializační kurzy v angiologii, ultrazvukové diagnostice tepenného systému a echokardiografii. Je členem ČLK, České angiologické společnosti, České kardiologické společnosti a Spolku českých lékařů v Praze.