naši lékaři

MUDr. Kateřina Vašinová

Fakultu všeobecného lékařství v Praze absolvovala v r. 1990. Po ukončení studia pracovala 1 rok na očním a následně na interním oddělení Masarykovy nemocnice v Trutnově. Atestaci 1. stupně z vnitřního lékařství složila v r. 1995, atestaci z endokrinologie složila v r. 1998. V roce 1996 nastoupila na interní kliniku ÚVN Střešovice v Praze, kde pracovala převážně na endokrinologické a interní ambulanci až do srpna 2007. Od 1. 9. .2007 zahájila provoz endokrinologické a interní ambulance na Klinice JL, kde se poskytují komplexní vyšetření endokrinních orgánů s hlavním zaměřením na štítnou žlázu, včetně laboratorních testů, sonoskopie a cílené biopsie. Je členkou České internistické společnosti, České endokrinologické společnosti a České společnosti pro hypertenzi.