naši lékaři

MUDr. Ludmila Kadlecová

Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy absolvovala v letech 1959–1965. Atestaci I. stupně vykonala v r. 1971, II. stupně v r. 1981.
Do roku 1972 pracovala jako sekundární lékař neurologického oddělení. Do roku 1979 jako ambulantní neurolog a v letech 1979–1995 jako zástupce primáře neurologického oddělení. V letech 1995–2007 vykonávala soukromou praxi. V rámci oboru neurologie je orientována na záchvatové onemocnění, zvláště migrény a epilepsie.