naši lékaři

MUDr. Ivo Minárik, Ph.D. FEBU

  • působil jako vedoucí lékař standardního oddělení Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol
  • je předním českým specialistou na problematiku diagnostiky nádoru prostaty členem České urologické společnosti, Evropské urologické asociace a Endourologické společnosti
2. lékařskou fakultu UK absolvoval v roce 2004. V roce 2011 atestoval v oboru Urologie a zároveň složil Evropskou urologickou zkoušku (Fellow of European Board of Urology) a získal titul FEBU. V roce 2014 po absolvování oboru Experimentální chirurgie, téma „Imunoterapie urologických nádorů”, obdržel titul Ph.D. V letech 2004 až 2013 pracoval na Urologické klinice UK 2. LF a FN Motol v Praze. Od ledna do srpna 2014 pracoval na Urologickém oddělení FN Ostrava a od září 2014 na Urologické klinice UK 2. LF a FN Motol v Praze. V roce 2015 se stal vedoucím lékařem standardního oddělení Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Jako Odborný asistent UK 2. LF, se v letech 2015– 2018 podílel na výuce mediků. Od roku 2017 nastoupil jako vedoucí lékař na Kliniku JL s.r.o. Podílí se na mnoha vědecko – výzkumných činnostech a jako spoluautor publikoval řadu odborných prací. Je předním českým specialistou na problematiku diagnostiky nádoru prostaty. Je členem České urologické společnosti, Evropské urologické asociace (European Association of Urology) a Endourologické společnosti (Endourological Society).