naši lékaři

MUDr. Markéta Mazná

Studium 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ‑ obor všeobecné lékařství ‑ absolvovala a promocí zakončila roku 2011. V tomtéž roce byla přijata jako oční lékařka na Oční kliniku JL v Praze. Již během studií na 1. LF UK pravidelně docházela do zájmového očního kroužku specializované oční ambulance na Oční klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze věnující se diagnostice a terapii pacientů se záněty uvey. Praktické zkušenosti z oboru očního lékařství zde získávala pod vedením doc. MUDr. Říhové, CSc. Po nástupu do zaměstnání si prostřednictvím několikaměsíční předatestační stáže na Oční klinice VFN rozšířila své odborné znalosti o cenné poznatky ze všech oftalmologických specializací. Na Oční klinice JL spolupracovala s MUDr. Doležalovou, CSc., zabývající se především problematikou zadního segmentu oka. Od počátku pracuje i v ambulanci pod vedením prof. MUDr. Karla, DrSc., odborníka na vitreoretinální patologii, kde se setkává s celým spektrem – včetně méně obvyklých – diagnóz. Od roku 2012 se navíc na Oční klinice VFN jedenkrát týdně účastní ambulantního vyšetřování pacientů v Centru pro diagnostiku a léčbu uveitid 1. LF UK a VFN v Praze. Nabyté poznatky uplatňuje ‑ spolu s ostatními zkušenými lékaři uveálního týmu ‑ i při prezentaci přednášek na oftalmologických kongresech a při tvorbě publikací. V roce 2012 se stala členem České oftalmologické společnosti.