naši lékaři

MUDr. Zuzana Kaputová

Studium všeobecného lékařství absolvovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze r. 2011. Po úspěšném dokončení studií nastoupila na pozici lékařky na Oční kliniku JL, kde se záhy stala pevnou součástí zadně-segmentového týmu a od r. 2012 se tak plně věnuje zejména diagnostice a léčbě postižení vitreoretinálního prostředí, zvláště pak problematice VPMD a komplikacím DM. Na svém kmenovém pracovišti soustavně zvyšuje svou profesní erudici ve spolupráci s předními vitreoretinálními specialisty, pod vedením prof. MUDr. Ivana Karla, DrSc. a po boku MUDr. Jaroslavy Doležalové, CSc.. Na Oční klinice 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze získala cenné zkušenosti v oboru oftalmologie během komplexní šestiměsíční stáže, kdy se podílela na provozu ve všech specializovaných ambulancích. Od roku 2013 participuje na mezinárodním klinickém výzkumu se zaměřením na vývoj léčiv v oblasti neurodegenerativních chorob (např. Alzheimerova nemoc a roztroušená skleróza). Je platným členem České oftalmologické společnosti a pravidelně se tak účastní odborných kongresů a vzdělávacích akcí.