naši lékaři

MUDr. Iveta Weissová

Všeobecné lékařství absolvovala na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, od téhož roku působí na Oční klinice JL. V rámci předatestační přípravy se v roce 2010 školila na Oftalmologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ve všeobecné ambulanci, na přelomu roku 2010 a 2011 pak absolvovala půlroční stáž na Oční klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, kde značnou část stáže strávila v neurooftalmologické, rohovkové a retinální ambulanci. Na našem pracovišti byla v průběhu atestační přípravy kontinuálně školena pod vedením prof. MUDr. Karla, DrSc., a to zejména v oblasti diagnostiky a léčby onemocnění zadního segmentu oka. V letech 2011‑2013 se ve spolupráci s Neurologickou klinikou 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol podílela na studiích na výzkum nových léčiv pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Od roku 2009 spolupracuje s Vyšší odbornou školou zdravotnickou na Alšově nábřeží v Praze 1 (jako oponent absolventských prací, od r. 2011 do 2013 pak i vedení výuky studentů v oboru Oční optik). Od roku 2013 se věnuje výuce studentů Fakulty biomedicíny a medicínského inženýrství ČVUT, jehož klinickým pracovištěm je v současné době Oční klinika JL. V roce 2015 se úspěšným složením atestační zkoušky zařadila ke svým atestovaným kolegům. Ve své praxi se věnuje především onemocněním předního segmentu oka, refrakční problematice, glaukomu a v nemalé míře i sítnicovým onemocněním. Je členkou České oftalmologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České společnosti refrakčních a kataraktových chirurgů, pravidelně se účástní kongresů a odborných vzdělávacích akcí, je kvalifikována Cambridge ESOL FCE, hovoří plynule anglicky a věnuje se i překladatelské činnosti.