naši lékaři

MUDr. Elena Nutterová

Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 1994. Po ukončení studia pracovala na očním oddělení FN Na Bulovce v Praze. Atestaci I. stupně z oftalmologie složila v roce 1997, atestaci II. stupňe z oftalmologie v roce 2005. Po jejím složení pracovala na oční ambulanci v Praze 9 jako samostatně pracující lékařka. Od roku 2004 pracuje na oční klinice JL. Věnuje se všeobecné oftalmologii a plastickým extraokulárním výkonům. Je členkou České oftalmologické společnosti.