naši lékaři

MUDr. Libuše Bartošová

Po absolvování lékařské fakulty UK v Hradci Králové v roce 1974 nastoupila na katedru fyziologie lékařské fakulty jako odborná asistentka. Pak krátce pracovala jako sekundární lékařka na interním oddělení nemocnice v Brandýse nad Labem. Její oftalmologická praxe začala nástupem na II. oční kliniku FVL v Praze, nejprve jako sekundární lékařka a posléze jako ordinářka glaukomové ambulance. Zde se zaměřila na diagnostiku a léčbu glaukomů a to jak medikamentozní, tak i laserovou a chirurgickou. V roce 1982 složila atestaci I. stupně a v roce 1988 atestaci II. stupně z oftalmologie. Během pobytu na oční klinice se podílela na výuce studentů a vědecké práci z glaukomové oblasti. Dokladem jsou četné přednášky na oftalmologických sjezdech a publikace v odborné literatuře. Od roku 1999 do srpna 2004 pracovala v soukromé oční ambulanci v Praze. Od září 2004 posílila tým lékařů na privátní oční klinice, kde se věnuje problematice glaukomu. Je členem České oftalmologické společnosti, České kontaktologické společnosti, České glaukomové společnosti a Evropské glaukomové společnosti a zahraničním členem Americké akademie.