naši lékaři

MUDr. Jiří Záhlava, CSc.

1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1995. V roce 1998 složil atestaci I. stupně a v roce 2002 atestaci II.stupně v oboru oftalmologie. V roce 2001 obhájil disertační práci na 1.lékařské fakultě UK. V letech 1995 až 2000 pracoval na Oční klinice 1.lékařské fakulty UK a VFN v Praze, kde se věnoval onemocněním rohovky, očnice a neurooftalmologii. Od července 2000 pracuje na Oční klinice JL pod vedením profesora Karla a specializuje se na onemocnění zadního segmentu oka. V chirurgii je zaměřen na plastické operace víček a jejich okolí ze zdravotních i estetických důvodů. Podílí se na výuce mediků na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přednesl řadu sdělení na domácích i zahraničních oftalmologických sjezdech. Jako autor nebo spoluautor publikoval více odborných prací, podílel se na třech knižních publikacích určených pro postgraduální vzdělávání lékařů (ČR, USA). Absolvoval stáže v Německu, Velké Británii a Rakousku. Je členem České lékařské komory, České oftalmologické společnosti a České vitreoretinální společnosti.