historie kliniky

Oborem, který má na klinice nejdelší historii, je bezesporu oční oddělení, které bylo založeno MUDr. Janem Leštákem již v roce 1995 na poliklinice Lípa Centrum.

1995
březen

Založení očního oddělení MUDr. Janem Leštákem, CSc.

1997
leden

Rozšíření spektra výkonů o ambulantní operace katarakty

2001
listopad

Přesun sídla kliniky do vlastních moderních prostor

2004
leden

Rozšíření výkonů o operace zadního segmentu oka


2005

Získání certifikátu jakosti ISO 9001

2006
říjen

Udělení Akreditace ke školení v předatestační přípravě Ministerstvem zdravotnictví

2007
září

Zahájení činnosti Kliniky JL


2009

Zprovoznění pracoviště magnetické rezonance s nejmodernějším přístrojem Achieva TX series od firmy Philips

2010
leden

Rozšíření Kliniky JL o služby kardiologie


2011

Rozšíření Kliniky JL o služby kardiologie

2014
květen

Rozšíření Kliniky JL o služby kardiologie

Založení očního oddělení MUDr. Janem Leštákem, CSc.


1995
březen

Rozšíření spektra výkonů o ambulantní operace katarakty


1997
leden

Přesun sídla kliniky do vlastních moderních prostor


2001
listopad

Rozšíření výkonů o operace zadního segmentu oka


2004
leden

Získání certifikátu jakosti ISO 90012005

Udělení Akreditace ke školení v předatestační přípravě Ministerstvem zdravotnictví.


2006
říjen

Zahájení činnosti Kliniky JL


2007
září

Zprovoznění pracoviště magnetické rezonance s nejmodernějším přístrojem Achieva TX series od firmy Philips2009

Rozšíření Kliniky JL o služby kardiologie


2010
leden

Rozšíření o nové služby v oblasti gynekologie a dermatologie2011

Rozšíření působnosti neurologické ambulance


2014
květen

Oční oddělení bylo založeno MUDr. Janem Leštákem, CSc. 1. března 1995 v nově otevřené poliklinice Lípa Centrum. Od prvních měsíců existence poskytovalo pracoviště poměrně rozsáhlé a kvalitní služby (kromě všeobecné oftalmologie, statickou perimetrii, vyšetření elektrických změn napětí oka a zrakových ústředí v mozku, test kontrastní citlivosti, denní křivku nitroočního tlaku, drobné extraokulární i nitrooční operace).

Od ledna 1997 se spektrum výkonů rozrostlo o ambulantní operace katarakty. Pracoviště se tím stalo prvním oddělením v ČR, které provádělo nitrooční operace na předním segmentu oka ambulantním způsobem. Velký zájem ze strany nemocných byl nejprve vyřešen v květnu 1996 nástupem zkušené druhoatestované lékařky - specialistky pro glaukom MUDr. Hany Peškové a o rok později v září 1997 začal pracovat na zkrácený úvazek špičkový odborník na vitreoretinální problematiku prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.

V říjnu 1997 doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc. svým příchodem rozšířila řady lékařů na oddělení a díky své špičkové erudici a více jak 20ti leté zkušenosti s prováděním operací na předním segmentu oka významně napomohla k rozšíření spektra prováděných operací a zvýšení jejich kvality. V rámci disertační doktorandské přípravy pracovala pod dohledem školitele doc. Pitrové mladá lékařka MUDr. Obrusníková provdaná Jerhotová, která na tomto pracovišti složila v roce 1999 atestaci z oftalmologie I.stupně a v roce 2007 jí byla přiznána specializovaná způsobilost. V prosinci 2000 pak obhájila doktorandskou disertační práci na téma "Kvalita života u nemocných kataraktou a glaukomem". Od 2007 pracovala v Oční JL-Praha,s.r.o, nejdříve v ordinaci v Letňanech, pak i zároveň v ordinaci Hradčanská. Nyní se vrací na Oční kliniku JL.

V červenci 2000 dostal prof. Karel k odborné výchově mladého pracovitého atestovaného oftalmologa MUDr. Jiřího Záhlavu. Od září 2001 do prosince 2003 pracovala na oční klinice MUDr. Silvie Zapletalová. Během zaměstnaneckého poměru složila v roce 2002 atestaci II. stupně z oftalmologie.Od roku 2001 až do složení atestace II. z oftalmologie pracovala pod vedením zkušených oftalmologů MUDr. Gabriela Šírová, která je od ledna 2004 součástí týmu lékařů privátní oční kliniky. Po odchodu MUDr. Zapletalové nastoupila na její místo MUDr. Nutterová.

Další kvalitativní změnou oční kliniky bylo rozšíření výkonů o operace zadního segmentu oka. Na místo vitreoretinálního chirurga nastoupila v lednu 2004 velmi zkušená lékařka, žákyně prof. MUDr. Karla, DrSc. MUDr. Jaroslava Doležalová, CSc. V srpnu 2004 odešla z oddělení MUDr. Hana Pešková do vlastní privátní praxe. Na její místo nastoupila velmi zkušená lékařka, přední odborník pro glaukomovou problematiku MUDr. Libuše Bartošová. Od listopadu 2001 sídlí klinika ve vlastních moderních prostorách Polyfunkčního objektu s oční klinikou v Praze -Nových Butovicích. Oddělení se vzhledem k odbornému obsazení a špičkovému přístrojovému vybavení řadí mezi přední oční pracoviště v ČR. Výjimečnosti dosáhlo pracoviště v komplexnosti poskytovaných služeb.

Konziliární služby jsou využívány i očními klinikami fakultních nemocnic. K operacím (hlavně katarakt) přicházejí nemocní nejen z celé ČR ale i ze zahraničí. Významným počinem pracoviště bylo v roce 2005 získání certifikátu jakosti ISO 9001.

Dalším významným krokem v činnosti našeho pracoviště bylo udělení Akreditace ke školení v předatestační přípravě Ministerstvem zdravotnictví dne 19. října 2006. Profesoru Karlovi se v březnu 2007 dostalo nejvyššího ocenění od České lékařské komory. 30. března byl pasován na rytíře českého lékařského stavu. V květnu 2007 obdržel vedoucí pracoviště dr. Lešták a doc. Pitrová od Evropského oftalmologického konzilia diplom FEBO. V červnu 2008 po absolvování MBA studia na Ústavu práva a právní vědy získal Dr. Lešták titul MBA.

Mezi největší úspěchy lze zařadit rozšíření nabízených služeb o další odbornosti. Klinika JL zahájila svoji činnost v září 2007 a zabezpečuje navazující služby na oční kliniku. Odborníci s nejvyšším vzděláním zde pracují v odbornostech: neurologie, ORL, stomatologie, interny, endokrinologie, diabetologie, alergologie-imunologie a od ledna 2010 i o služby kardiologie.

Začátkem roku 2009 bylo zprovozněno pracoviště magnetické rezonance s nejmodernějším přístrojem Achieva TX series od firmy Philips. Od podzimu 2011 nabízíme v přízemí našeho zdravotnického zařízení nové služby a to komplexní ambulantní péči v oblasti gynekologie a porodnictví a specializovanou péči v dětské gynekologii. Dále i kožní ambulanci, kde se budou provádět veškeré dermatologické úkony nejen klinická vyšetření dospělých a dětí, ale i terapeutické zákroky včetně operačních. Svou činnost ukončila ordinace diabetologa.

 

Od května 2014 rozšířila svou působnost neurologická ambulance, aby tak mohla dát svým pacientům lepší objednací doby a svou činnost ukončila stomatologie a alergologie - imunologie.