Vážení pacienti,

od roku 2019 je nově na naší klinice aplikována léčba anti-VEGF preparáty a depotními kortikosteroidy v určených indikacích. Smlouvy pro centrovou léčbu má klinika s následujícími pojišťovnami : VZP (111), VoZP (201), ZPŠ (209), OZP (207) a ZPMV ČR (211).

                           

                      Oční klinika: 296 186 136, 721 724 744                      

      Klinika JL: 296 186 112, 296 186 116,  607 752 701   

Léčba presbyopie

Léčba presbyopie

Intracor

Intracor je nejnovější chirurgická metoda v řešení vetchozrakosti (presbyopie) pomocí femtosekundového laseru. Metoda byla vyvinuta v roce 2007 a na základě vynikajících výsledků byla v roce 2009 schválena v Evropě. V České republice se začala provádět koncem roku 2011, a to jen na některých očních klinikách. Výhodou Intracoru oproti jiným současným korekčním metodám s využitím laserů, které řeší vetchozrakost (presbyopii) je fakt, že během výkonu nedojde k porušení povrchu rohovky. Zákrok je proveden, aniž by vznikl jakýkoli řez na povrchu rohovky nebo jiné části oka, kterým by mohla do oka vniknout potenciální infekce. Právě ta představuje u jiných očních (i refrakčních) zákroků obávané riziko.

Úprava rohovky se provádí femtosekundovým laserem uvnitř rohovky v tzv. stromální části, což je oblast rohovky mezi zevní epitelovou a vnitřní endotelovou vrstvou rohovky. Opracována je jen drobná centrální část v podobě několika koncentrických kruhů, což vede k nepatrnému vyklenutí centrální oblasti rohovky a, pokud je pacient vhodně indikován k výkonu, zaručí lepší vidění jak na blízko, tak částečně i na dálku.

Metoda významně snižuje závislost na brýlích, v některých případech však brýle můžete ještě vyžadovat - např. při horších světelných podmínkách a zejména v prvních týdnech po zákroku, kdy však doporučujeme pacientovi snažit se brýle neužívat, aby si mozek přivykl na nový optický stav a funkci oka. Tomuto procesu se odborně říká neuroadaptace. U každého pacienta neuroadaptace trvá různě dlouho, obvykle však od 2 do 3 měsíců, perfektních výsledků se ale někdy dosahuje až za půl roku. Stejný proces je popisován u metody monovision, kdy se jedno oko zkoriguje do dálky a druhé výhradně do blízka. Oproti monovision je při provedení Intracoru vidění do dálky stále zaručováno oběma očima přibližně stejnou mírou jen s velmi drobným dioptrickým rozdílem, čemuž se ovšem pacient mnohem dříve a snáze přizpůsobí. Další nespornou výhodou Intracoru je prakticky okamžitě patrný výsledek do několika hodin po výkonu, který se díky neuroadaptaci už jen pozvolna jemně vylaďuje. Vzhledem k okamžitě patrnému rozdílu ve vidění po zákroku byl v zahraniční literatuře tento fenomén u Intracoru nazván “wow” faktor.

Metoda je primárně monokulární, to znamená, že se provádí jen na jednom oku - na nedominantním oku, které se po výkonu lépe dívá na blízké vzdálenosti. Pouze pokud je výsledek nedostatečný, což se vyskytuje ne příliš často, doplňuje se metoda na oku druhém.

Pro koho je metoda vhodná

Metoda je vhodná pro pacienty, kteří jsou motivováni k odložení brýlové korekce na blízko. Vhodní kandidáti mají na dálku kolem +0.5 až +1.25 dioptrie, event. nízké cylindry (slabý astigmatismus) a do blízka kolem +2.5 až +3.25 dioptrie. Záleží však nejen na věku pacienta, ale i na dioptrickém a celkovém stavu očí. Výsledek vidění po zákroku lze při ambulantním vyšetření částečně nasimulovat.

Pro koho je metoda nevhodná

Zcela nevhodná je metoda pro krátkozraké pacienty (myopy), stejně tak pro pacienty s vyšším astigmatismem (vyšším zakřivením rohovky) či vyšší hypermetropií (dalekozrakostí) než je uvedeno výše - u těchto klientů by byl výsledek nedostatečný. Pro tyto pacienty doporučujeme využít jiné metody korekce, např. jiné laserové zákroky (na naší klinice však neprovádíme) nebo implantaci multifokálních nitroočních čoček.

Rovněž nevhodná je metoda pro pacienty s jakýmkoli zákalem optických medií (jizvy rohovky, šedý zákal) nebo jinými očními chorobami jako je keratokonus, rohovkové dystrofie, zelený zákal, nebo jakékoli poruchy binokulárních funkcí (šilhání, ať už zjevné nebo skryté, potlačování vidění jednoho oka a další).

Cena výkonu

Zákrok není hrazen ani ze zákonného ani ze soukromého zdravotního pojištění, to platí jak pro předoperační, tak i pro následná vyšetření a kontroly. První vyšetření provádíme jako preventivní vyšetření a tedy hradí jej Vaše pojišťovna. Během tohoto vyšetření lékař zjistí, zda jste k výkonu dioptricky vhodní a zda nemáte oční onemocnění, které lze diagnostikovat běžně dostupnými preventivními metodami. Následující podrobnější vyšetření, včetně vyšetření na různých přístrojích, si již pacient hradí sám. Pokud však nenalezneme překážku k výkonu a pacient se rozhodne zákrok podstoupit, je mu uhrazená částka odečtena od ceny výkonu. Cenu zákroku včetně předoperačního vyšetření naleznete v ceníku výkonů (zde).

Jak samotný zákrok probíhá

Zákrok se provádí, obdobně jako jiné laserové refrakční výkony, v lokální anestezii, kdy jsou do oka aplikovány anestetické kapky, znecitlivující povrch oka. Víčka jsou fixována rozvěračem, následně je na rohovce označeno centrum zornice, oko je spojeno pomocí vakua s laserem a ten provede opracování vnitřní části rohovky tak, aby se vypálené kruhy soustředily podle zvoleného centra a vzniklo tak drobné vyklenutí centrální části rohovky na vhodném místě. Následně je pacient odpojen od přístroje, jsou případně aplikovány oční kapky, odstraněn rozvěrač víček a pacient na pracovišti setrvá ještě přibližně 30-60 minut, kdy je operované oko ambulantně zkontrolováno a pacient odchází poučen domů. Po zákroku dochází pacient na pooperační kontroly, kdy se sleduje nejen stav oka, ale i (očekávané) změny vidění.

Ordinační hodiny:

Ordinační hodiny:

PO          7:00-12:00          12:30-18:00

ÚT          7:00-12:00           12:30-18:00

ST          7:00-12:00           12:30-18:00

ČT          7:00-12:00           12:30-18:00

PÁ          7:00-12:00

Poslední pacient bude přijat maximálně 30 minut před koncem provozní doby ordinace.

Kontakt:

Oční klinika JL, s.r.o.
V Hůrkách 1296/10
Praha – Stodůlky
158 00

  info@klinikajl.cz 
  +420 296 186 136

Kdo jsme

Klinika Jana Leštáka je nestátní zdravotnické zařízení se sídlem na Praze 5 provozující řadu ambulantních specializací. Klinika má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Oborem, který má na klinice nejdelší historii, je bezesporu oční oddělení, které bylo založeno MUDr. Janem Leštákem již v roce 1995. Naše klinika v současnosti   vytváří nejvíce odborných publikací a jako jediná klinika v ČR, je oprávněna používat označení FBMI ČVUT.

Partneři

Kde nás najdete

Adresa
Klinika JL, s.r.o.
V Hůrkách 1296/10
158 00 Praha – Stodůlky